Strokovni posvet

Na strokovnem posvetu 23. oktobra 2014 v Ljubljani smo skupaj s strokovno javnostjo iz različnih teoretskih, raziskovalnih in praktičnih perspektiv osvetlili pomen vseživljenjske karierne orientacije ter v skupni razpravi izpostavili različne pristope za izboljšanje njene implementacije v slovenskem izobraževalnem prostoru.

Gradiva:

program posveta

zbornik posveta

– predstavitve:

strokovni_posvet_CAREER