Regijski posveti

Novembra in decembra 2014 smo sodelavci projekta CAREER na 16 študijskih skupinah svetovalnih delavcev osnovnih šol in na dveh delovnih srečanjih svetovalnih delavcev srednjih šol izvedli vodeno razpravo z naslovom Karierna orientacija kot integralni del osebnostnega in socialnega razvoja učencev in letnega delovnega načrta šole. Namen razprave je bil s svetovalnimi delavci preveriti, s katerimi ovirami se srečujejo pri uresničevanju sodobnih konceptov karierne orientacije v praksi, in identificirati predloge, kako bi te ovire lahko presegli. Poleg znanstvenih in strokovnih podlag, ki nastajajo v okviru projekta, so ključne ugotovitve razprav s svetovalnimi delavci pomembna osnova za začetek prenove Programskih smernic za delo svetovalne službe v osnovni šoli v sklopih Poklicna orientacija ter Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj in Programskih smernic za delo svetovalne službe v srednji šoli v sklopih Poklicna orientacija in Svetovanje za osebni in socialni razvoj ter oblikovanje drugih operativnih dokumentov, vsebin in dejavnosti, ki bi podprli uspešno izvajanje vseživljenjske karierne orientacije v osnovnih šolah.

Seznam izvedenih regijskih posvetov:

Datum Ime OŠ
10.11.2014 OŠ Olge Meglič Ptuj
11.11.2014 OŠ Hruševec
13.11.2014 OŠ Antona Žnideršiča
13.11.2014 OŠ Bratov Letonja
14.11.2014 OŠ Angela Besednjaka
17.11.2014 OŠ Bršljin
18.11.2014 OŠ Brežice
18.11.2014 OŠ Puconci
24.11.2014 OŠ Zalog
25.11.2014 OŠ Oskarja Kovačiča
25.11.2014 OŠ Brezno
26.11.2014 OŠ Orehek
27.11.2014 OŠ Miška Kranjca
27.11.2014 OŠ Franca Rozmana Staneta
4.12.2014 OŠ Livade
8.12.2014 OŠ Solkan
6.1.2015 Delovno srečanje svetovalcev v svetovalnih službah srednjih šol in domov v Ljubljani
9.1.2015 Delovno srečanje svetovalcev v svetovalnih službah srednjih šol in domov v Mariboru

regijski_posveti_CAREER