Zaključna konferenca

Na zaključni konferenci smo predstavili rezultate projekta – priporočila za integracijo vsebin in dejavnosti vseživljenjske karierne orientacije v slovenskem izobraževalnem prostoru. Na plenarnih predavanjih smo se posvetili konceptualnim vidikom vseživljenjske karierne orientacije. Delavnice so bile namenjene obravnavi predlaganih metod in pristopov za uspešno izvajanje vseživljenjske karierne orientacije v osnovnih in srednjih šolah.

Zaključna konferenca projekta je potekala v okviru 16. tradicionalnega vsakoletnega posveta svetovalnih delavcev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, 17. aprila 2015 v Kongresnem centru Olimia Podčetrtek.

Gradiva:

program celotnega posveta

– predstavitve:

kolaz_Olimje